Funkcionálne testovanie

ODHAĽ FUNKČNÉ CHYBY SVOJHO POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA POMOCOU NAŠICH TESTEROV!

Odporúčame Ti, ak:

  • je Tvoj vývoj už hotový, ale pred zavedením sa chceš ešte uistiť o kvalite riešení;
  • nemáš dostatok zdrojov na testovanie v plnom rozsahu.
  • ak vyvíjaš na viacerých platformách v jednom čase alebo Tvoje riešenie musí fungovať na viacerých platformách.
  • sa ešte pred spustením do Tvojho riešenia dostali nové funkcie.
Štruktúrované testovanie

Testeri skúmajú stránku podľa dopredu definovaného scenára, krok za krokom skúmajú Tvoje používateľské rozhranie. Hľadanie chýb prebieha podľa daných pravidiel.

Výskumné testovanie

Naši testeri skúmajú používateľské rozhranie vychádzajúce z najčastejších funkcií, bez dopredu definovaných scenárov.

Preverenie chýb

Odhalené chybné fungovanie sa v každom prípade preverí na rôznych zariadeniach aj s rôznymi operačnými systémami. Odhalené chyby Ti odovzdáme v intervaloch a vo formáte podľa Tvojej žiadosti.

Výsledky rýchle ako blesk

Celé projekty v priebehu 48 hodín so zhrnutím a vyhodnotením chýb.

PROCES FUNKCIONÁLNEHO TESTOVANIA

Celý proces testovania prebieha pod vedením určeného projektového manažéra Testbirds.

1. Príprava

Počas osobného stretnutia, po dôkladnom porozumení Tvojho testovacieho nároku, vytvoríme obsah testovania. Vo fáze prípravy rozhodneme o testovacom okruhu: testované platformy, zariadenia používané počas testovania.

2. Testovanie podľa vybranej metodológie

Projektový manažér Testbirds vyberie testovací okruh dohodnutý počas prípravy a spustí testovanie. Počas celého testovania kontroluje testermi odovzdané chyby a zaisťuje kvalitu testovania.

3. Zhrnutie a prezentovanie výsledkov testovania

Projektový manažér Testbirds vytvorí report s chybami nájdenými testermi, s podrobnými opismi odovzdaných chýb a taktiež s priloženými screenshotmi.

Referencie v strednej Európe