Výskum užívateľského zážitku

ZBIERAJ SPÄTNÚ VÄZBU O UŽÍVATEĽSKOM ZÁŽITKU NAŠICH TESTEROV!

Odporúčame, ak:

  • máš biznis koncept, ale pred realizáciou si ho chceš ešte overiť s reálnymi zákazníkmi;
  • máš prototyp, ale pred začiatkom vývoja by si chcel spätnú väzbu od svojich potencionálnych zákazníkov, a tak usporiť náklady na vývoj;
  • chceš pred zavedením vyvinutého riešenia pozbierať spätné väzby o použiteľnosti;
  • si nie si istý ohľadom riešení, ktoré sú na trhu, možno si dostal negatívne spätné väzby od zákazníkov alebo buduješ roadmap.
Užívateľské zážitky z prvej ruky

Spätné väzby o použiteľnosti riešení dávajú skutoční používatelia spadajúci do vybranej cieľovej skupiny. Zapojením používateľov pred Teba postavíme zrkadlo a môžeš sa dozvedieť, čo si myslia potencionálni (alebo skutoční) zákazníci o Tvojej službe.Kvalitatívna metodológia

Pre odhalenie užívateľského zážitku používame najvýhodnejšiu metodológiu. Hĺbkové rozhovory, kvalitatívne dotazníky, či denníky vedené zákazníkom napomáhajú pochopeniu motivácie a správania používateľov.

Štruktúrovaná spätná väzba

Testbirds UX výskumníci pre Teba pripravia štruktúrovanú spätnú väzbu o výsledkoch testovania:

  • Dostaneš informácie o menej užitočných alebo ťažko pochopiteľných funkciách;
  • Zhrnieme Ti možnosti pre vývoj alebo chýbajúce funkcie navrhnuté používateľmi.
  • Vytvoríme hmatateľné návrhny zakladajúce sa na spätnej väzbe používateľov.

Analýza konkurencie

Pre získanie celkového obrazu sa častokrát oplatí analyzovať riešenia konkurencie. Testy výskumu užívateľského zážitku Ti dajú možnosť porovnať Tvoje riešenie s inými riešeniami na trhu.

PROCES VÝSKUMU UŽÍVATEĽSKÉHO ZÁŽITKU

Celý proces testovania je podporovaný určeným projektovým manažérom Testbirds.

1. Príprava

Počas osobného stretnutia, po dôkladnom porozumení Tvojho testovacieho nároku, vytvoríme obsah testovania. Vo fáze prípravy rozhodneme o testovacom okruhu podľa charakteristík testujúcej cieľovej skupiny. Taktiež sa dohodneme, na čo klásť pri testovaní dôraz.

2. Testovanie podľa vybranej metodológie

Projektový manažér Testbirds vyberie testovací okruh dohodnutý počas prípravy a spustí testovanie. Počas celého testovania kontroluje testermi odovzdané chyby a zaisťuje kvalitu testovania.

Zhrnutie a prezentovanie výsledkov testovania

Testbirds UX výskumník vytvorí prezentáciu, ktorú osobne odprezentuje zákazníkovi. V dokumente koncipujeme hmatateľné návrhy na základe spätnej väzby od používateľov, zoradené podľa dôležitosti.

Referencie v strednej Európe